Circularity & Impact

Projektowanie cyrkularne jest sercem wszystkiego, co robimy, dążąc do zrównoważonych wzorców, a także pozytywnej zmiany zachowań i stylu życia użytkowników

Let's swapp! the world.
Together we can do it!

RefillWszyscy mamy moc wprowadzania zmian, wpływania na siebie nawzajem dla dobra planety, nas samych i dla przyszłych pokoleń. Potencjał napełnia do wielorazowych opakowań był ostatnimi czasy niedoceniany. Zbudowaliśmy ekosystem, który pomoże Ci z łatwością uzupełnić swoje ulubione produkty, tak aby mogły one wygodnie stać się częścią Twojego codziennego życia.

Dlaczego cyrkularność?

Ekonomia Cyrkularna to dla nas poważna sprawa!

Liniowe modele produkcji i konsumpcji nigdzie nas nie zaprowadziły. Nauczyliśmy się tego na własnej skórze. Wierzymy, że zasady modelu gospodarki o obiegu zamkniętym, jeśli zostaną dobrze zastosowane, naprawdę pomogłyby nam w osiągnięciu zrównoważonego wzrostu. Cykl życia produktów można wydłużyć, ilość odpadów można ograniczyć, a z czasem można opracować bardziej wydajny i zrównoważony model produkcji.

Stacje Refill

Nieustannie optymalizujemy sposób, w jaki nasze stacje ndo apełniania są projektowane i produkowane. Ponieważ są projektowane we własnym zakresie przez nasz zespół badawczo-rozwojowy i produkowane lokalnie, mamy pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób możemy zwiększyć wartość dla wszystkich interesariuszy, zachowując jednocześnie jak najbardziej przyjazny stosunek do planety.

Kontenery zbiorcze (Bag-in-Boxes)

Nasze kontenery typu Bag-in-box są gotowym do wdrożenia rozwiązaniem dla różnych kategorii produktów, zoptymalizowanym pod kątem zasobów. Są napełniane lokalnie i kompatybilne z różnymi urządzeniami do napełniani,a powszechnie używanymi na rynku. Co najwazniejsze,  można je łatwo poddać recyklingowi w dostępnych lokalnie zakładach.

Opakowania wielorazowe

Nasze opakowania wielokrotnego użytku są wyposażone w zintegrowane unikalne identyfikatory, które pomagają monitorować sposób użytkowania opakowania. Daje nam to ogromne możliwości maksymalizacji wydajności danego materiału użytego do zbudowania tego opakowania.

Co najważniejsze, klienci końcowi są aktywnie zaangażowani w ten proces, a tym samym mają do odegrania ogromną rolę. Wierzymy, że umożliwienie klientowi podjęcia łatwych kroków w kierunku zrównoważonej przyszłości naprawdę zmieni zasadny gry.

Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie!

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w różne inicjatywy i programy, które pomagają nam poznać społeczności i twórców zmian, którzy są nosicielami ruchu w kierunku zrównoważonej przyszłości. Wierzymy, że ciągła nauka z otwartym umysłem jest bardzo ważna, aby jak najlepiej wykorzystać ogólnodostępne bazy wiedzy i zastanowić się nad naszymi codziennymi działaniami.

Wspierane i wspierane przez Zero Waste Poland. Nasze stacje do uzupełniania są również wymienione na ich mapie.

Pomyślnie ukończono słynne szkolenie From Linear to Circular 2021 z EMF.

Oszczędność miliona plastikowych jednorazowych butelek!

Nasza dotychczasowa podróż była bardzo ekscytująca, pełna wyzwań i jednocześnie zachęcająca. Widząc, jak klienci końcowi reagują na nasze systemy do napełniania i ile marek chciałoby poprowadzić zmianę, naprawdę motywuje nas do bycia lepszymi w tym, co robimy. Wyznaczyliśmy sobie ogromny cel: uratowanie miliona jednorazowych, plastikowych butelek przed wylądowaniem w oceanach lub na wysypiskach śmieci. Jesteśmy pewni, że chciałbyś być jego częścią!!