Indyjska szkoła za ekoplastik

Indie to piękny i wspaniały kraj, ale niestety w większości potwornie zaśmiecony. Sterty odpadków walają się w każdej prowincji, a zanieczyszczona woda i pogarszająca się jakość powietrza (m.in. wynikająca ze spalania śmieci) to ogromne współczesne problemy tego kraju.

Jednym z indyjskich kłopotów są plastikowe śmieci i ich tony pływające u wybrzeży np. Mumbaju. Dlatego bardzo cieszy nas zapoczątkowana przez Mazina Mukhtarę idea, dzięki której dzieci z ubogich rodzin mogą pobierać naukę za zgromadzone plastikowe odpady. Właściciel szkoły od dawna szukał pomysłu promocji recyklingu i ochrony środowiska naturalnego. Lokalna społeczność nie była jednak zainteresowana tym tematem, do momentu, gdy zauważyła korzyści płynące ze zbiórki odpadków. Młodzi uczniowe zostali beneficjentami programu. Mają dostęp do nauki, ale co równie ważne zdobywają wiedzę na temat ekologii i w co mocno wierzymy staną się ambasadorami zmiany podejścia do tego zagadnienia.

Władze zapowiadają powstanie wiekszej liczby ekoszkół, również dostępnych za zebrane odpadki. Gorąco kibicujemy i wierzymy, że w ten sposób wychowane młode pokolenie Hindusów, będzie walczyło o poprawę warunków życia swoich rodzin.